June 29, 2023

ลอตเตอรี่

เกมลอตเตอรี่  เป็นการเดิมพันที่มีทั่วโลกไม่ใช่แค่ในไทย และหลายคนบอกว่า ลอตเตอรี่ ในบ้านเราก็นำรูปแบบมาจากต่างประเทศ แต่หากดูจากประวัติแล้วในบ้านเราก็มีมานับ 100 ปีเลยทีเดียวส่วนในต่างประเทศก็มีรูปแบบการเดิมพันในแบบนี้แตกต่างกันออกไป แต่หากให้เล่าถึง ลอตเตอรี่ ของต่างประเทศที่แพร่หลายและคนทั่วโลกรู้จักต้องยกให้  ลอตเตอรี่ สหรัฐอเมริกา และมีรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละรัฐด้วยเงินรางวัลก็สูง...