June 29, 2023

เกม Cinderela Puzzle

เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้เป็นเกมที่หากว่าคนชอบเจ้าหญิงในเรื่องต่าง ๆ ต้องอยากเล่นเกมนี้อย่างแน่นอน เพราะเกมนี้จะเป็นเกมต่อจิ๊กซอโดยเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า ซึ่งเกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม Cinderela Puzzle ในการเล่นเกมนี้ผู้เล่นสามารถเลือกความยากง่ายในการเล่นได้ว่า ต้องการความยากง่ายขนาดไหนสามารถปรับได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นการปรับให้มีจำนวนจิ๊กซอในการต่อให้น้อยที่สุด หรือใครที่ชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ต้องการความท้าทายในการเล่นมากกว่าเดิมก็สามารถเลือกจำนวนจิ๊กซอที่มีมากที่สุดก็ทำได้เช่นกัน ในการเล่นเกม Cinderela...