July 7, 2023

Review

เกม Drop Hunt
1 min read
เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดเป็นอย่างมาก เพราะเกมนี้ผู้เล่นจะต้องนำแบททีเรียที่เกิดการกระจัดกระจายในห้องทดลองกลับสู่ที่เดิม ซึ่งในการเล่นเกมนี้บอกเลยว่าไม่สามารถชนะในการเล่นได้อย่างง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎของเกม หรือข้อบังคับในการเล่นบอกเลยว่าทุกอย่างมีความท้าทายในเรื่องของความคิดเป็นอย่างมาก เพราะหากว่าไม่สามารถทำตามที่กำหนดได้ก็จะแพ้ในการเล่นเกมนี้ทันที เกมที่กำลังพูดถึงก็คือ เกม Drop Hunt บอกเลยว่าเกมนี้มีความยากในการเล่นที่สำคัญหากว่ามีการชนะไปในด่านที่สูงมากยิ่งขึ้น ผู้เล่นก็จะพบกับอุปสรรคในการเล่นเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวไวรัสสีดำที่คอยจะจับแบททีเรียกิน...